9631640280

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Miután mind nyilvánvalóbb, hogy a tudás a gazdasági fejlődés motorja, világszerte megerősödtek azok a kutatások, amelyek az iskolában elsajátított tudás minőségét, hasznosíthatóságát, a gondolkodás fejlettségét vizsgálják. Ebben a folyamatban ismét a középpontba került és új tartalmat nyert a pedagógiai pszichológia két klasszikus fogalma, a tudástranszfer és a problémamegoldás. A transzfer kérdéseivel kutatási programok sokasága foglalkozik, a problémamegoldás pedig a 2003-as PISA-felmérés részévé válva már az iskolarendszerek képességfejlesztő hatását jellemző nemzetközi indikátorrá vált. A könyv ezt a két fogalmat állítja a középpontba, a nemzetközi és hazai szakirodalom átfogó szintézise után eredeti magyarországi vizsgálatok nyomán mutatja be tanulóink tudásának sajátos problémáit. Az áttekintett vizsgálatok középpontjában a tanulók iskolai stílusú feladatmegoldásban való viszonylagos sikeressége és az életszerű problémák megoldásának sikertelensége közötti szakadék feltérképezése áll. A legújabb tesztelméleti eszközök felhasználásával végzett felmérések különböző életkorú tanulók szaktantárgyi és problémamegoldó teljesítményeinek összehasonlításával mutatnak rá az oktatás gyenge pontjaira, a fejlesztés feladataira és lehetőségeire. A könyv részletesebben bemutatja a probléma alapú tanítást mint a jelenlegi helyzetből kivezető egyik lehetséges utat.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények