9789639686229

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"A wikinómia lényegében a vállalatok, sőt az egész piacgazdaság szerkezetében és működési módjában bekövetkező alapvető változásokat foglalja össze, vagyis a piaci verseny olyan új alapelveit tárgyalja, mint a nyitottság, az egyenrangúak együttműködése, a megosztás (a tudás és más erőforrások újfajta megosztása), valamint a globális cselekvés. A szponzorok által bejegyzett kutatásaink során száznál is több mélyinterjút és számtalan működési leírást készítettünk, illetve több szemináriumon és workshopon vettünk részt. E rendkívül izgalmas közös munka ihletett minket arra, hogy szabadidőnkben nekiálljunk megírni egy olyan könyvet, ami reményeink szerint olvasóink között továbbviszi majd kutatásaink eredményét, és lesznek majd olyanok, akik a gyakorlatban alkalmazni is fogják az általunk megfogalmazott ötleteket, sőt meg is valósítják az általunk felvázolt alapelveket és iránymutatásokat.." (A szerzők) A szponzorok által bejegyzett kutatásaink során száznál is több mélyinterjút és számtalan működési leírást készítettünk, illetve több szemináriumon és workshopon vettünk részt. E rendkívül izgalmas közös munka ihletett minket arra, hogy szabadidőnkben nekiálljunk megírni egy olyan könyvet, ami reményeink szerint olvasóink között továbbviszi majd kutatásaink eredményét, és lesznek majd olyanok, akik a gyakorlatban alkalmazni is fogják az általunk megfogalmazott ötleteket, sőt meg is valósítják az általunk felvázolt alapelveket és iránymutatásokat.." (A szerzők)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények