9636573530

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szerzők: Bauer Melinda - Kristóf Enikő - Szántó ZsuzsaKiadói kód: DI-075001 Az integrált munkatankönyv az új NAT szellemiségében készült. A teljes integráció jegyében, tehát tantárgyi elkülönülés nélkül rendelték a környezetismerethez a másik két terület - a technika és rajz - anyagát, és a fejlesztendő készségeket és képességeket. A tananyag feldolgozásának kiindulópontja minden esetben a gyermek meglévő tudása, ismerete a környező világról. A gazdagon illusztrált munkatankönyv az alkotó tevékenységre, az egyéni megoldások kipróbálásra, ábrázolási jelrendszer alkalmazására késztet. A tananyagban fokozottan érvényesül az értékfeltérő, -óvó szemlélet. a hagyományok ápolására is jó példaanyag áll a használók rendelkezésére. A könyv jellemzője az életszerűség, és az alkalmazott módszerek változatossága és korszerűsége.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények