Tárgyi eszköz konszolidáció a US GAAP és az IFRS szerint az NI Hungary Kft.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A 20. század második felében egyre jobban előtérbe került a nemzetközi számviteli szabályozás jelentősége. A gyorsuló tőkeáramlás, a multinacionális és a tőzsdén megjelenő vállalatok mind a nemzetközi számviteli szabályozás szükségességét mutatják. Az egyik legnehezebb feladat azoknak az anyavállalatoknak az összevont beszámolójának az elkészítése, amelyek külföldi leányvállalatokkal rendelkeznek, hiszen eltérő környezetben működnek a vállalatok, más hatások érik őket.Napjainkban a két legjelentősebb számviteli-beszámolási szabványrendszer a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS), illetve az Amerikai Egyesült Államokban Általánosan Elfogadott Számviteli Elvek (US GAAP).Dolgozatomban esettanulmányokon keresztül mutatom be a tárgyi eszközök vállalatcsoporton belüli értékesítését az NI Hungary Kft. esetén, amely elsődlegesen a US GAAP szerint vezeti a könyveit. Megvizsgálom, hogy a folyamatai megfelelnek-e a US GAAP követelményeinek. Továbbá összehasonlítom a US GAAP és az IFRS szerinti tárgyi eszköz transzfert a gyakorlatban, bemutatom a két standard előnyeit és hátrányait.

Leírás
Kulcsszavak
IFRS, US GAAP, tárgyi eszköz konszolidáció
Forrás