9632246780

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv azoknak a készségeknek és kompetenciáknak fejlesztését tűzte ki célul, amit a német üzleti nyelvvizsga számon kér: írott szöveg értése, önálló szövegalkotás, társalgási készség, szakmai kompetencia. A könyv kettős rendező elv alapján készült. Az első rész 12 témaköre az üzleti élet főbb kategóriáit veszi sorra. A közgazdasági, banki, adózási, biztosítási, marketing, EU, és egyéb témájú egységek elsősorban a szókincs bővítését és a kommunikációs készségek fejlesztését segítik elő. A második rész a készségeket gyakorlati feladatok (feleletválasztó, kiegészítő, definíció alkotó, szituációs játék, fordítás) segítségével kívánja fejleszteni. A könyv tartalmaz még 5 középfokú és 5 felsőfokú feladatsort és természetesen megoldási kulcsot is az írásbeli feladatokhoz. A könyv tartalmaz még 5 középfokú és 5 felsőfokú feladatsort és természetesen megoldási kulcsot is az írásbeli feladatokhoz.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények