Data on the occurrence of sedge species (Carex, Cyperaceae) in and around South Nyírség (East Hungary)

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
We provide floristic data on a total of 38 sedge species in the area of South Nyírség and its immediate surroundings. We also detected some populations of previously undescribed or rare species in the Hungarian Great Plain, such as Carex buxbaumii, Carex hartmanii, Carex umbrosa, and Carex paniculata. We report several new occurrences of species with little literature data from the area, such as Carex brizoides, Carex michelii, Carex pallescens, Carex elongata. However, during the last 13 years, we were not able to detect seven species previously mentioned in the literature. Herbarium data confirmed that some of the older Carex nigra occurrences for the area actually refer to Carex cespitosa. Based on herbarium data and the literature, we think that local data on Carex pairaei may largely refer to Carex divulsa subsp. leersii and/or Carex spicata. Contrary to many pieces of literature, Carex vulpina was not observed inside the sandy area.
Összesen 38 sásfajról közlünk adatokat a Dél-Nyírség és közvetlen környezete területé­ről. Az Alföldön korábban le nem írt vagy ritkaságnak számító fajok néhány állományát is kimutattuk, mint a Buxbaum-sás (Carex buxbaumii), az északi sás (Carex hartmanii), az árnyéki sás (Carex umbrosa) és a bugás sás (Carex paniculata). Számos új előfordulást közlünk a térségből kevés irodalmi adattal rendelkező fajokról, például a rezgő sásról (Carex brizoides), sárgás sásról (Carex michelii), sápadt sásról (Carex pallescens), nyúlánk sásról (Carex elongata). A korábbi irodalmakban említett hét fajt viszont nem sikerült észlelnünk az elmúlt 13 év során. Herbáriumi adatok igazolták, hogy a fekete sás (Carex nigra) régebbi helyi adatainak egy része valójában a gyepes sásra (Carex cespitosa) vonatkozik. Herbá­riumi adatok és az irodalom alapján úgy gondoljuk, hogy a berzedt sás (Carex pairaei) helyi adatai nagyrészt a tölgyes sásra (Carex divulsa subsp. leersii) és sulymos sásra (Carex spicata) vonatkozhatnak. Eltérően számos irodalmi adattól a rókasást (Carex vulpina) a homokvidék belsejében nem észleltük.
Kulcsszavak
distribution, fens, flora mapping, Great Plain, herbarium revision, legally protected plants, sandy region, Alföld, elterjedés, flóratérképezés, herbáriumi revízió, homokvidék, lápok, védett növényfajok
Forrás
Gyűjtemények