9630574152

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Schulek Elemér gyógyszerész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az analitikai kémia tudományának hazai művelői közül az évszázad második harmadának kiemelkedő egyénisége volt. Életrevaló ötleteivel és megvalósítható elképzeléseivel lett a korszerű hatósági gyógyszerellenőrzés hazai megteremtője.A Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsa 1944-ben meghívta a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet megüresedett professzori állásába. Húsz éven át, haláláig vezette az intézetet. Ez alatt a gyógyszerész, a vegyész, a tanárjelölt, valamint a biológus és a geológus hallgatóság generációi sajátították el az analitikai ás a szervetlen kémia ismereteit. Munkatársaival az analitikai kémiának akkoriban művelt legtöbb ágában elismert kutatási eredményeket ért el, és maradandó értékű analitikai iskolát teremtett.Elévülhetetlen érdeme a korszerű Magyar Gyógyszerkönyv megalkotása.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények