Online vásárlás kialakulása, jellemzői, a fogyasztói magatartás szemszögéből

Dátum
Szerzők
Hódi, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A munkámban egy átfogó képet igyekeztem adni a szakirodalmi áttekintésen belül a rendszerváltás utáni vásárlási szokások jellemzőiről, valamint igyekeztem az internet kialakulásával, hazai elterjedésével foglalkozni. Mivel a központi témaköröm az online vásárlás, így annak értelmezését is kiemelten fontosnak tartottam. Az anyag és módszertan részben részletesen kívántam bemutatni az Olvasó számára a fogyasztói magatartás értelmezése, változása, típusait, a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket, a fogyasztó jogait, valamint az online vásárlás előnyeit, hátrányait. A szakdolgozatom mondanivalóját alátámasztó fejezet a kutatási eredményeimet bemutató, elemző rész, melyben a hipotéziseimre kapott válaszokat is kiemeltem.
Leírás
Kulcsszavak
online vásárlás, internet, fogyasztó
Forrás