A zónás atyafiak

Dátum
1896
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Hétfőn, 1896. deczember hó 7-én - Ujdonság - Itt először!
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények