963389459X

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Rónay Jácint kalandos politikai pályafutása mellett a kor tudományosságának is kiváló képviselője volt, aki a XIX. század derekán színes és ma is élvezetes nemzetkarakterológiát írt magyar nyelven. Világtörténeti folyamatok tudós közreműködőjeként vállalkozott a német és az amerikai karakter leírására Hugo Münsterberg és Kurt Lewin. A pszichológiatörténet két legendás alakját kelet-poroszországi zsidó kulturális hátterük rokonítja egymással, ugyanakkor merőben másként látják és más értékelő előjelekkel látják el a német és az amerikai ember jellemzését. Münsterberg militáns képviselője a német értékeknek és a német-amerikai egymásrautaltságnak, Kurt Lewin kritikai elemzést nyújt, amelyben a két mentalitás éles különbségét írja le személyiség-lélektani fogalmakkal. Az idők és nézőpontok változása mellett a közölt írásokban jól érzékelhető - amint ezt Hunyady György bevezetője kimutatja - a szociálpszichológia érlelődésének folyamata, a nemzeti karakter feltételezésében és megragadásában mutatkozó tudománytörténeti változás.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények