Igényfelmérés és statisztikai vizsgálat a házi gyermekorvosi ellátással kapcsolatban

Dátum
Szerzők
Kéninger-Nagy, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napkor nagyközségben készített igényfelmérés és statisztikai vizsgálat a házi gyermekorvosi ellátással kapcsolatban. Szakirodalom segítségével sikerült bemutatnom, hogy a gyermekorvosi körzetek napjainkban csökkenő tendenciát mutatnak. Ez összefügg azzal, hogy az orvostársadalom elöregedett és a fiatal orvosoknak nem vonzó az alapellátás. A kisebb településeken, falvakon érezhető ez leginkább. Empirikus és szekunder kutatásom során arra szerettem volna rávilágítani, hogy nem kell, hogy egy település hátrányos legyen ahhoz, hogy gyermekorvosi ellátást ne tudjon biztosítani. Primer eredményeim azt mutatják, hogy a településen igény van erre a szolgáltatásra. A következtetésekben ennek elmulasztásáról különböző magyarázatot kapunk.
Leírás
Kulcsszavak
igényfelmérés, gyermekorvosi ellátás
Forrás