963300988x

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Biblia szövege és mondanivalója olyan összetett, és nyelvezetében, kifejezőeszközeiben már oly távol áll korunk emberétől, hogy szükség van egy átfogó igényű kézikönyvre, amely képes közérthető módon, ugyanakkor megbízhatóan eligazítani az érdeklődő olvasót. A Bibliaismereti Kézikönyv elsősorban a közép- és felsőszintű oktatás igényeihez alkalmazkodik, s úgy közöl fontos tartalmi- és háttérismereteket az egyes bibliai könyvekről: Célközönsége a teológiai képzésben résztvevő egyetemisták mellett mindazok, akik bármilyen formában szembesülnek a Biblia szövegével. E kötet szerzői a Magyar Bibliatársulat tizenkét tagegyházának protestáns biblikus tudósai. Ez azt is jelenti, hogy a szerzők magától értetődő módon nem törekedhettek kizárólag szigorú, tudományos objektivitásra: személyes hitük is érezhetően átsugárzik írásaikon. Bár meglehetős szabadságot kaptak saját anyaguk megírásában, a szerzők néhány közös irányelvet is szem előtt tartottak. Írásaikban megemlítik az egyes bibliai könyvekkel kapcsolatos legfontosabb bevezetéstani, hermeneutikai és hagyománytörténeti információkat; az adott ó- vagy újszövetségi könyv tartalmi és szerkezeti összefoglalását; az adott bibliai könyv főbb témáit; a könyv megértéséhez nélkülözhetetlen kortörténeti, földrajzi és természetrajzi ismereteket; a bibliai régészet felfedezéseit és hasznosítható eredményeit, valamint - amikor szükséges - a bibliai könyvek irodalmi és művészettörténeti utóéletét. Bár meglehetős szabadságot kaptak saját anyaguk megírásában, a szerzők néhány közös irányelvet is szem előtt tartottak. Írásaikban megemlítik az egyes bibliai könyvekkel kapcsolatos legfontosabb bevezetéstani, hermeneutikai és hagyománytörténeti információkat; az adott ó- vagy újszövetségi könyv tartalmi és szerkezeti összefoglalását; az adott bibliai könyv főbb témáit; a könyv megértéséhez nélkülözhetetlen kortörténeti, földrajzi és természetrajzi ismereteket; a bibliai régészet felfedezéseit és hasznosítható eredményeit, valamint - amikor szükséges - a bibliai könyvek irodalmi és művészettörténeti utóéletét.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények