Siófok, mint turisztikai desztináció szerepe a turizmusban

Dátum
Szerzők
Kálló, Beáta Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban elsőként ismertettem néhány turisztikai alapfogalmat, majd áttértem a Balaton régió turisztikai helyzetére. Azon belül a fő témám Siófok turizmusának elemzése volt. Ezután kitértem arra is, milyen hatással volt a koronavírus a turizmusra. Kérdőív segítségével elemeztem a Siófokról alkotott véleményeket, majd ezekről következtetéseket vontam le.
Leírás
Kulcsszavak
turizmus, Siófok, Balaton
Forrás