Data to the flora and vegetation of Hungary II. Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához II.

Fájlok
Dátum
Szerzők
Aradi, Eszter
Erdős, László
Cseh, Viktória
Tölgyesi, Csaba
Bátori, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
We report the occurrence data of 45 vascular plant taxa collected at various localities in Hungary (Duna–Tisza Interfluve, Tiszántúl and South Transdanubia) during floristic, vegetation and ecological field surveys mostly between 2013 and 2016. Many of these plants are included in the ’Red list of the vascular flora of Hungary’ (e.g. Astragalus dasyanthus, Erodium ciconium and Lotus angustissimus). We primarily focused on the occurrence of rare plants (e.g. Apium repens, Epipactis bugacensis and Trifolium strictum), plants that appeared in unexpected places (e.g. Medicago arabica, Polypodium vulgare and Polystichum setiferum) or have a phyto-geographic importance (e.g. Piptatherum virescens, Ranunculus psilostachys and Tamus communis).
45 taxon előfordulási adatait közöljük, melyeket nagyrészt a 2013–2016 közötti florisztikai, vegetációtani és ökológiai kutatásaink során találtunk. Adataink a  Duna–Tisza köze, a Tiszántúl és a Dél-Dunántúl különböző élőhelyeiről származnak; a felsorolt fajok között  számos szerepel a magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajainak listáján (pl. Astragalus dasyanthus, Erodium ciconium és Lotus angustissimus). Munkánkban törekedtünk a ritka (pl. Apium repens, Epipactis bugacensis és Trifolium strictum), a váratlan helyen megjelenő (pl. Medicago arabica, Polypodium vulgare és Polystichum setiferum), valamint a növényföldrajzi szempontból érdekesebb (pl. Piptatherum virescens, Ranunculus psilostachys és Tamus communis) taxonok adatainak közlésére.
Kulcsszavak
alkaline habitats, Duna–Tisza Interfluve, secondary habitats, South Transdanubia, Tiszántúl, Dél-Dunántúl, Duna–Tisza köze, másodlagos élőhelyek, szikes élőhelyek, Tiszántúl
Forrás
Gyűjtemények