9639134473

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mezőgazdaság történetével kapcsolatban sokan tettek megjegyzéseket, de csak kevesen foglalkoztak vele kellő mélységben, s még kevesebben a régészeti leletek alapján. Az archeobotanikai leleteket azonban csak alig néhányan vették figyelembe. Pedig ezek tanúsága szerint a Kárpát-medencében a neolitikum kezdete óta folyamatos a növénytermesztés. Szükségesnek ítéltük tehát, hogy a legújabb archaeobotanikai eredményeket felhasználva, kísérletet tegyünk a hazai növénytermesztés történetének átfogó ismertetésére, szükséges mértékig utalva és párhuzamot vonva a környező országok hasonló korú leleteivel. /Gyulai Ferenc/
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények