9639312584

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"Az irodalmi művel találkozó olvasó határhelyzetbe kerül: amikor olvas, kilép a napi rutinból, kikapcsolódik, s lehetőséget kap arra, hogy átlépjen egy másik világba, egy másik dimenzióba, ami korántsem mindig történik meg: a határhelyzetbe kerülésből -ez minden olvasni tudó ember számára adva van- még nem következik a határ átlépése. Ennek a határhelyzetnek a tanulmányozására ez esetben az Iskola a határon című Ottlik-regény olvasásának szociológiai-szociálpszichológiai vizsgálata adott alkalmat. A cím azt is sugallhatja, hogy Ottlik könyvének befogadása különös helyzetbe hozná olvasóit. Bár ezzel is lehet számolni -vagyis azzal, hogy ez a határhelyzet mennyiben tér el más efféle határhelyzetektől-, könyvem egyfelől arról szól, mi is történik az irodalmi mű és olvasója között az olvasás határhelyzetében, másfelől pedig az Ottlik által ábrázolt határhelyzetnek befogadásáról (fogadtatásról, értelmezéséről és hatásáról). Mint az irodalmi mű és az olvasó kapcsolatát vizsgáló kutató, azt tapasztaltam, hogy azaz olvasó képes átlépni, s gazdagodva, személyében továbbépülve visszatérni a mindennapok világába, aki már valamennyire gyakorlott az átlépésben." (A szerző) Mint az irodalmi mű és az olvasó kapcsolatát vizsgáló kutató, azt tapasztaltam, hogy azaz olvasó képes átlépni, s gazdagodva, személyében továbbépülve visszatérni a mindennapok világába, aki már valamennyire gyakorlott az átlépésben." (A szerző)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények