A KITE Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése 2009-2015 között

Dátum
Szerzők
Koncz, Kornélia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául egy alföldi központú nagyvállalat, a KITE Zrt. elemzését választottam, ami a piacvezető vállalat az agrárium területén. A vállalatot 7 év távlatában vizsgáltam – a 2008-as nagy pénzügyi válság lecsengését követő – 2009-től 2015-ig tartó időszakban. Az elemzésre kerülő adatok jelentős része az éves beszámolókból származik, tehát főként primer adatgyűjtést végeztem. Az elsősorban pénzügyi mutatószámokkal történő elemzés mellett az évek során bekövetkező változások okainak feltárását, illetve – a kapott eredmények alapján – következtetések és javaslatok tételét tűztem ki célul. Első lépésben a KITE Zrt. történeti hátterét, főbb tevékenységi köreit és működését ismertettem. Majd részletesen körüljártam az évek során bekövetkező tulajdonosváltásokat, az ezzel párhuzamosan zajló üzletpolitikai változásokat. Minden fontos gazdasági és környezeti körülményt megpróbáltam sorra venni, hogy az elemzés során egyértelmű, ok-okozati összefüggésekre épülő eredményeket kapjak.
Leírás
Kulcsszavak
KITE, vagyon, pénzügy, jövedelmezőség, helyzetelemzés
Forrás