Fizetőképesség és csődelőrejelzés vizsgálata nagykereskedelmi vállalatok esetében

Dátum
Szerzők
Simon, Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban négy gazdasági társaság – két működő és két felszámolás alatt álló – fizetőképességét és csődelőrejelzését vizsgáltam meg, melyek mindegyike egyéb szakosodott nagykereskedelmi tevékenységet folytat. A dolgozatom első részében részletesen bemutattam az ezekre vonatkozó elméleti hátteret, majd az alkalmazott módszertant illetve azok értékelésére vonatkozó kritériumokat. Célom az volt, hogy megvizsgáljam és elemezzem a vállalatok mindenki által elérhető éves beszámolóinak adataiból a gazdasági szerveteket, valamint a hagyományos mutatókon túl a csődmodellek segítségével előrejelzést készítsek a társaságok fennmaradásáról és hosszú távú fizetőképességéről. Mindemellett célul tűztem ki, hogy bebizonyítsam a csődmodellek kellő megbízhatósággal képesek a problémákból eredő nehézségek előrejelzésére.
Leírás
Kulcsszavak
csőd, csődelőrejelzés, fizetőképesség, pénzügyi helyzet, nagykereskedelmi vállalatok
Forrás