9638601086

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv alapvetően két céllal íródott. Legfőképpen megoldásokat, mégpedig hatékony megoldásokat kíván adni a kód azon részeinek elkészítéséhez, amelyektől a program valóban működni kezd. A szerzők feltételezik, hogy az Olvasó gyakorlott Delphi-programozó, és nem a Kylix használatát szeretné megtanulni, csak át szeretne térni rá. Ezt a könyvet programozók írták programozóknak. Természetesen a fentiek nem azt jelentik, hogy a kezdők nem használhatják az itt leírtakat: azokkal a problémákkal, amelyekkel a fejezetekben foglalkozunk, bármely programozó szinte bármely program írása közben találkozhat. A könyv másik fő célja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt hozzásegítse az Olvasót az elinduláshoz. Az sem gond, ha még nem láttunk Linuxot: az első négy fejezet áttekintést ad az operációs rend-szerről és összehasonlítja a Windows-rendszerekkel, bemutatva a legfőbb hasonlóságokat és eltéréseket. Külön fejezetet szentel a C nyelv alapjainak, hiszen ezek ismerete elengedhetetlenül fontos a Linux programozási felületének használatához. Az Olvasó előismereteitől függően előfordulhat, hogy az ebben a négy fejezetben leírtak tökéletesen elegendők a Kylixra való átálláshoz. A szerzők jelentős időt áldoztak arra, hogy az Olvasó minimális ráfordítással találhassa meg felmerülő problémáira a megoldást. Minden problémafelvetést egy lehetséges megoldás követ. Természetesen nemcsak magát a kódot közlik, hanem azt a gondolatmenetet is, amely a megoldáshoz elvezetett. Ahol szükségét érezték, röviden azt is leírták, hogyan közelítették volna meg a problémát Windows-rendszeren, és mely pontokon különbözik lényegesen a linuxos megoldás. A feladatok tárgyalását csaknem mindenütt rövid kódrészlet vagy bemutatóprogram követi.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények