Egy szegény ifju története

Dátum
1880
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szerdán, 1880. Márczius 10-én adatik, 152.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények