9633898005

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet a Magyar Történelmi Társulat 2002. szeptember 25-26-án Debrecenben rendezett tudományos tanácskozásának előadásait tartalmazza kibővített és szerkesztett formában. Pajkossy Gábor Kossuthnak az 1832-36-os országgyűlésen kifejtett tevékenységét mutatja be. Katus László Kossuthnak a nemzetiségi kérdéshez, Gergely András a német egységhez való viszonyát tárgyalja, Orosz István az úrbéri kárpótlással kapcsolatos nézeteit elemzi. Urbán Aladár a Batthyány-kormány időszakában, Hermann Róbert az 1848-49-es hadsereg megteremtésében játszott szerepét tárgyalja. Frank Tibor az emigráns Kossuth és a politikai marketing kapcsolatát vizsgálja, Csorba László Kossuthnak a dualista államrendszerrel kapcsolatos kritikáját, illetve saját kultuszához fűződő viszonyát taglalja. A kötetet az utóbbi másfél évtized Kossuth-irodalmának válogatott bibliográfiája egészíti ki.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények