9639534242

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv bőséges példaanyaggal ismerteti a mátrixok, vektorok, lineáris operátorok, állandó és változó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek gyakorlati és elméleti témaköreit. Az első két rész az új rendszerű felsőoktatási alapképzés tananyaga. A harmadik rész az állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek klasszikus megoldásánál lényegesen egyszerűbb "korábban még teljes egészében nem publikált" Obádovics-módszert, a negyedik rész a differenciálegyenlet-rendszerek elméletének "új eredményeket tartalmazó" tárgyalási lehetőségét ismerteti, melyet a mester-, ill. doktori képzéshez ajánlunk.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények