A mesék királya, Aesopus

Dátum
1876
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Hétfőn, 1876. mártius 13-kán adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények