9789633947388

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Megújult kiadványunk segítséget nyújt mind a vállalkozási, államháztartási, mind pedig a pénzintézeti szakon tanuló hallgatóknak a mérlegképes könyvelői képzés jog tantárgy szóbeli vizsgáira történő felkészülésben. A vizsgakövetelmények nem kis részénél ma már új jogszabályok, illetve jogszabályok módosításai alapján kell számot adni a tanulóknak az ismereteikről. Így a kibővített és megújult új tételvázlatokban – amely szerkezetében a szóbeli vizsgatételsorhoz igazodik – az aktuális ismeretek bővebb feldolgozása bizonyos mértékben tankönyvi szerepet is betölt.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények