Rezonanciaerősség-mérés a 14N(p,𝛾)15O asztrofizikai reakcióban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat bemutatja egy asztrofizikailag lényeges magreakciaban lévő rezonancia mérésének módját. Részletesen leírja a mérés magfizikai mennyiségeit, a kísérleti eszközöket és a mérés során gyűjtött információk kiértékelését. Végezetűl, megadja a keresett mennyiség értékét és hibáját.

Leírás
Kulcsszavak
azstrofizika, magfizika, rezonanciaerősség
Forrás