A National Instruments konszolidációs folyamatának általános bemutatása, és a támogató ellenőrzések szemléltetése

Dátum
Szerzők
Földesi, Luca
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom megírásakor célkitűzésem elsősorban a National Instruments konszolidációs folyamatának ismertetése volt, de ehhez kapcsolódóan szerettem volna megjeleníteni az NIH –ban zajló ellenőrző, előkészítő műveleteket is a folyamat teljessége miatt. Az NIH külföldi leányvállalatként a nemzeti, azaz a magyar, valamint az amerikai számviteli elveknek megfelelően is vezeti könyveit. Elsődlegesen az amerikai, tehát a US GAAP szerint, másodlagosan pedig a hazai számviteli törvény, azaz a 2000. évi C. törvény szerint kell a könyvviteli munkát elvégezni. Ennek megfelelően a szakirodalom tekintetében különböző aspektusokban vetettem össze a két rendszer sajátosságait, megvizsgálva ezzel, hogy a konszolidált beszámoló elkészítését, tartalmi teljességét illetően mely pontokon válik külön a magyar és az amerikai szabályrendszer, valamint mely területeken figyelhetünk meg egyezőségeket közöttük.
Leírás
Kulcsszavak
konszolidáció, US GAAP
Forrás