The Effect of the Jurisprudence of the ECHR on the Hungarian Criminal Procedure Act Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának hatása a magyar büntetőeljárási törvényre

Fájlok
Dátum
Szerzők
Szabó, Krisztián
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The case law of the European Court of Human Rights and the European Convention on Human rights set the minimum level for the protection of fundamental rights that has to be guaranteed by all contracting parties, although national laws can establish higher standards. Point II of the general explanations of Bill No. T/13972 on the new Act on Criminal Procedure states that “meeting the requirements of the Fundamental Law of Hungary and the obligations of international law and EU law obviously mean a safeguarding minimum.” In Hungary the case law of the ECHR is reflected more and more both in the judgements of Hungarian courts and in the guidelines of higher courts but the difficulties of establishing interpretations in harmony with ECHR case law are common. The paper analyses the judgments of the ECHR in Hungarian cases between 2013 and 2016 related to pretrial detention, effective defence and the circumstances of restraint.
Jelen tanulmány az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) legújabb magyar vonatkozású ítéleteit vizsgálja a büntető eljárásjoghoz kapcsolódóan. Előkérdésként felmerül, hogy miért szükséges az EJEB esetjogát és annak a hazai jogalkotásra és jogalkalmazásra gyakorolt hatását vizsgálni. Noha az EJEB „jogosan tart igényt arra, hogy alakítólag hasson a tagállamok jogrendszereire”, az „olykor számunkra szokatlan ’kontinentális esetjog’ építőköveiként" megjelenő strasbourgi döntések egyedi ügyekben születnek, és általános kötelező erővel nem rendelkeznek. A Bíróság mindig az elé terjesztett ügy egyedi körülményeit vizsgálja, és arról dönt, hogy a konkrét esetben sérültek-e az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, rómában, 1950. november 4-én kelt egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) rendelkezései. Magát a nemzeti jogszabályt azonban az EJEB sohasem minősíti, azt in abstracto nem vizsgálja.
Kulcsszavak
előzetes letartóztatás, védelemhez való jog, fegyverek egyenlősége, tisztességes eljárás, EJEB, büntetőeljárás, EJEB, pretrial detention, effective defence, circumstances of restraint, Criminal Procedure Act
Forrás
Gyűjtemények