A lízingek elszámolása a hazai és a nemzetközi számviteli környezetben

Dátum
Szerzők
Keczán, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az általam kitalált példákon keresztül vizsgáltam meg, mutattam be az új IFRS 16, a hatályát vesztett IAS 17 és a 2000. évi C törvény előírásai szerinti elszámolási illetve kimutatási különbségeket. Szó esik a nemzetközi számvitel harmonizációjára, láthatjuk, hogy jelenleg hol tart az egységesítés a világban. A munkám során kitérek a lízing fogalmára, jellemzőire, főbb típusaira. Célom a lízingügyletek közvetlen hatásainak a bemutatása mindkét lízingszereplő szemszögéből fiktív példán keresztül. Majd következtetéseket vonok le és javaslatot teszek.
Leírás
Kulcsszavak
Lízing, IFRS 16, IAS 17, Számviteli törvény, Nemzetközi Számvitel
Forrás