Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Szenvedélybetegek nappali ellátásának beágyazódása a helyi ellátórendszerbe

Dátum
Szerzők
Szabó, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozatom témaválasztása már a képzés elejétől kézenfekvő volt. Az általam választott téma egy szenvedélybetegek nappali ellátásának bemutatása, melyet a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ nyújt az arra rászorulóknak. Az ellátás iránti érdeklődésemnek több oka is van. Elsősorban egy olyan szociális intézményben dolgozom, ahol az ellátás új szolgáltatásként került bevezetésre, másrészt a képzések során szerzett tudás, ismeretek, készségek átvitele a gyakorlatba elengedhetetlen, ez pedig leginkább az ellátottakkal, szakemberekkel való együtt dolgozás tükrében valósulhat meg. Szeretném bemutatni a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szenvedélybetegek nappali ellátását, a gyakorlaton eltöltött tapasztalatok alapján az általam megismert ellátottak életútján keresztül.
Leírás
Kulcsszavak
szenvedélybtegségek
Forrás