9639356883

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"E könyv címe láttán az olvasó joggal kaphatja fel a fejét: már találkozott két hasonlóval. Valóban így van, az 1970-es években Dávid Gyula és Mikó Imre Petőfi Erdélyben, Vita Zsigmond pedig Jókai Erdélyben címmel kiadta Petőfi Sándor és Jókai Mór dokumentumok alapján nyomon követett erdélyi vándorlásainak történetét. Akkor fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy vajon miért nem írt senki hasonló könyvet Adyról, akit csládi gyökerei, életének állomásai és emlékei, a maga személyes vonzalmai tudvalelőleg szorosan kötöttek Erdélyhez, de még inkább a Partiumhoz. Az ezredfordulót megelőző két évtizedben jómagam kezdtem el kutatni Ady partiumi és erdélyi életét.Ady Erdélyben cím alatt foglaltam össze mindazt, amit a gazdag Ady-irodalom és egyéb dokumentumok alapján hitelesnek találtam, úgy, hogy személyesen is bejártam a költő itteni útjait." (Péter I. Zoltán)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények