Drogfogyasztók számának alakulása a Jósa András Oktató Kórház Sürgősségi osztályának betegadatai alapján 5 évre visszamenőleg

Dátum
Szerzők
Zimán, Ilona
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a nyíregyházi Sürgősségi Betegellátó Osztály a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamint a budapesti Pé-terfy Sándor Utcai Kórház –Rendelőintézet és Baleseti Központ osztályokra beszállított kábítószer fogyasztó személyek számát, életkorát, leggyakrabban használt drogokat vizs-gáltam. A tanulmányomat a kórházi számítógépes informatikai rendszerből adatok lekér-dezésével végeztem.
Leírás
Kulcsszavak
drogfogyasztás, oxiológia
Forrás