963940294X

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tóth Árpád egyike legnépszerűbb költőinknek, aki rövid életének makulátlan költészetével meglepően nagy visszhangot váltott ki kortársaiból és utókorából. A könyv sokoldalúan mutatja be, hogyan értékelték kortársai, valamint utókora a Tóth Árpád-i életművet, s közben feltárul az olvasó előtt a megélt élet regénye is, sok ismert vagy kevésbé ismert dokumentum szerepeltetése révén. S külön érdekessége a könyvnek, hogy kiderül belőle: milyen erőteljes érdeklődéssel fedezte föl újból a maga számára a hetvenes-nyolcvanas években irodalmi életünk Tóth Árpád megejtő líráját, nemes alakját és a Csokonaiéval rokon életsorsát.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények