A nő uralom

Dátum
1876
Szerzők
Temesváry Lajos (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Csütörtökön, 1876. mártius 2-án adatik. Temesváryné Farkas Irma urnő, műkedvelői közreműködésével az árviz által inségbe jutattak javára jótékonyczélu előadás. Száz arany pályadíjjal jutalmazott vigjáték.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények