Nyíradony fejlődése a 2010 és 2020 közötti időszakban

Dátum
Szerzők
Juhos, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban Nyíradony városának 2010 és 2020 közötti fejlődését vizsgáltam, amelyek az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával kivitelezett projektek keretében valósulhattak meg. A dolgozatban összesen öt beruházás került kiválasztásra, amelyek véleményem szerint a leginkább hozzájárultak szülővárosom jelenlegi fejlettségi szintjének eléréséhez. Az általam észlelt probléma abban merül fel, hogy a fejlesztések ellenére a lakosság elégedetlenségének mértéke igen magas. Ennek ellensúlyozása céljából fogalmaztam meg a helyiek véleményének kikérése, illetve a következtetések levonása után javaslataimat a probléma megoldására. Azt gondolom, hogy minden fejlesztésnek értelme van, hiszen akár egy apró, akár nagyobb előrelépést eredményez, de közelebb visz minket az élhetőbb vidéki területek megteremtéséhez, amely eredményeként csökkenthet a rurális térségek elnéptelenedése, valamint javulhat a nagyvárosokon kívül élők életszínvonala.
Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, Nyíradony, pályázatok
Forrás