9639498106

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben a nemzetnek adományozta könyvtárát és gyűjteményeit, megalapozva ezzel két legfontosabb közgyűjteményünk, az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Múzeum létesítését. A jeles évforduló jegyében a Magyar Történelmi Társulat 2002-ben a kultúra e két évszázadban betöltött szerepét jelölte meg szokásos évi vándorgyűlésének témájaként. Kötetünkben a konferencián elhangzott 9 előadás tanulmánnyá érlelt szövegét adjuk közre. A szerzők nemcsak a kultúra eredményeit vették számba. Arra is rápillantást vetettek, miként befolyásolta a társadalom mindenkori állapota a széles értelemben vett kultúra gyarapodását, s e gyarapodó kultúra hogyan gazdagította a társadalmat.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények