9631952517

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szokásostól eltéri tartalmú és közelítés# stratégiai tervezési és vezetési könyvet vehet a kezébe az Olvasó. Az újdonság három területen is szembeötli. Az egyik a könyv szemlélete. A szerzi arra helyezi a hangsúlyt, hogy bebizonyítsa, a stratégia sokkal több, mint elemzés és módszertan, ugyanis a jövi megteremtésének és a vezetni-alkotni akarásnak a filozófiája is. Ehhez kapcsolódva a második újdonság a vezetés ún. "puha elemeinek", a kreativitásnak, az emberi kapcsolatoknak, a szervezeti kultúrának, és általában - a konkréttal szemben - az elvont, érték gyöker# eriforrásoknak mint sajátos versenyelinyöknek az elitérbe helyezése. Végül a harmadik újdonság az átfogó jelleg és a rendszerszemlélet: a kapcsolódó területek, a miniség- és tudásmenedzsment, a változtatásmenedzsment és a humánstratégia beillesztése a stratégiai vezetés rendszerébe. Figyelemre méltó erénye a könyvnek, hogy bátran nyúl olyan kényesnek ítélt témákhoz is, mint pl. az üzleti etika, a cégek társadalmi felelissége és a kockázatviselik szerepe. A könyvet az igényes szakmai munkát értékeli, de a saját vélemény formálására is igényt tartó felhasználóknak: diákoknak, tanároknak, vállalati vezetiknek, tanácsadóknak ajánljuk.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények