9639578894

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Parasztok kétségkívül a világirodalom legnagyobb, legmaradandóbb népi regénye: e mind terjedelmében, mind jelentőségében monumentális alkotás a természet örök rendjének, az évszakok változásának harmonikusan kiegyensúlyozott keretébe foglalva mutatja be a paraszti élet teljességét. Reymont nagy gonddal felépített eposza, melyet már a Nobel-díj elnyerése előtt szinte minden európai nyelvre lefordítottak, realista hűséggel tárja elénk Lipce falu életét: a hétköznapokat, az ünnepeket, a munkát és a mámort, a parasztok földéhségét, harcát az urasággal, a nép józanságát, kicsinyességét, miszticizmusát, erkölcseit. A történet középpontjában a módos Boryna gazda és fia, Antek közötti ellentét, vetélkedés áll.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények