9630046458

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv azok számára nyújt segítséget, akik alaposan szeretnének felkészülni a matematika érettségire, akár önállóan, akár tanári segítséggel. A könyvben található feladatok jó lehetőséget kínálnak erre. A példák kidolgozásánál ugyanis a szerző ügyelt arra, hogy az a felkészülés első (és későbbi) fázisaiban is kellő támogatást nyújtson az érettségi anyagának elsajátításában. Így a megoldásoknál, ahol lehetett, szemléltető ábrát készített, ill. sokszor olyan bizonyításokat is közölt, amelyek hasznosak lehetnek több feladat megoldásánál. A könyv 1. részében 11 fejezet foglalja össze a törzsanyag fő témáit, 2. része feldolgozza az 1991-2001-es időszak gimnáziumi érettségi feladatsorait.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények