9632246985

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szerző az ELTE Idegennyelvi Lektorátusának vezetője, aki a témában több mint tíz éven át végzett kutatásainak eredményét összegzi művében, felhasználva mindazokat a tapasztalatokat, melyeket a jogász és bölcsészhallgatók szakmai oktatása során szerzett. A könyv a témában ismereteket szerezni vágyóknak, szakembereknek és egyéb érdeklődőknek szól, akik későbbi munkájuk során az EU-ban használatos idegen nyelvű szakterminológiával találkozhatnak. Bemutatja az EU felépítését, működését, az alapszerződések jogát, az EU jogforrásait és tárgyalja a közép-kelet európai bővítés problematikáját is. A szókincs elsajátítását tematikus szószedet segíti.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények