9637343202

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet célja, ami igen széles olvasóközönség számára teheti érdekessé, egyfajta mérlegkészítés: tekinthetünk-e reménykedve az elmúlt időszak folyamatai alapján, és az új csatlakozások dinamikájára is tekintettel az Európai Unióra a tekintetben, hogy a globális és a helyi ökoszisztémánk veszélyeztetettsége csökkenni fog. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához többrétegű elemzéssel jutunk, nem egyetlen jelenségkör alapján kívánjuk megválaszolni a kérdést.Az EU környezetpolitikájának léte ma már nem kérdés, mivel teljes egyértelműséggel intézményesült, a legalapvetőbb jogforrásokba bekerült és szervezeti egységek feladatává vált. Ezzel a tárggyal kapcsolatban többféle megközelítés és tárgyalásmód lehetséges, amelyeket a már létező, az EU környezetpolitikáját átfogóan vagy részelemeiben, esetleg más politikáinak örvén vizsgáló irodalomban találhatunk. Az Unió környezetpolitikájával foglalkozó irodalom igen hasznos ismeretanyagot halmozott fel, olyat, aminek jó része nem vált - amennyire tudom - magyarul közkinccsé. Ami az uniós környezetpolitika általunk elvégzett elemzésének ezen túl a sajátszerűségét adhatja, az a felvetett és középpontba állított kérdések jellege.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények