9789637490989

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kiadvány a vezető állásúak jogviszonyára és munkavégzésére vonatkozó munkajogi, illetve társasági jogi speciális szabályokat foglalja össze. Ennek keretében bemutatja különösen a jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket, az összeférhetetlenséggel, titoktartással, versenyvédelemmel összefüggő szabályokat. A kiadvány ismerteti a vezetőkre irányadó speciális kárfelelősségi, büntetőjogi normákat is. Kitér a kiadvány a társasági törvény nemrégiben bekövetkezett módosításának következményeire, az idevágó átmeneti rendelkezésekre. Kitér a kiadvány a társasági törvény nemrégiben bekövetkezett módosításának következményeire, az idevágó átmeneti rendelkezésekre.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények