A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai

Dátum
2014-12
Szerzők
S. Varga, Pál
Gyáni, Gábor
Fata, Márta
Takáts, József
Balogh, László Levente
Erős, Vilmos
Gerő, András
Kerékgyártó, Béla
Bujdosó, Ágnes
Dunai, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
emlékezethely, traumatikus múlt, klasszikus nacionalizmus, új nacionalizmus, Trianon-emlékművek, áldozatdiskurzus, történetírás-történet, emlékhely, Aldo Rossi, televízió, Delta magazin, Kádár-kor, képregény, debreceni underground kultúra, szociokulturális megközelítések, kulturális emlékezet, magyar–román együttélés, kollektív trauma, vörösiszap-katasztrófa, emlékezethely-kutatás, Németország, Svájc, Németalföld, Magyarország, Hollandia, Lieux de mémoire et identités nationales, Olaszország, I luoghi della memoria, Mario Isnenghi, Mohács, Batsányi János, kazinczy Ferenc, identitásminták, önéletrajz, reformkori szentbeszédek, a mohácsi csata képi ábrázolásai, Mohács-kép, Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története, Historikerstreit, Mohács-vita, Horthy Miklós mohácsi beszéde, Krúdy Gyula: Mohács, moldvai és havasalföldi krónikairodalom, II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban, Angyalok kápolnája, számítógépes rekonstrukció, animációs megjelenítés, mohácsi csata
Forrás