A Debreceni, Nyíregyházi és Szolnoki Sportcentrum pénzügyi elemzése

Dátum
Szerzők
Nagy, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Három sportcentrum pénzügyi elemzését végeztem el, melyhez a gazdasági társaságok éves beszámolóit használtam fel. A vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetére vonatkozó mutatószámokat vizsgáltam. A szakirodalmi áttekintésben ismertetem a gazdasági elemzés fontosságát, a számviteli beszámolót, illetve ágazati elemzést is végeztem. Ezt követően bemutatásra kerültek az elemzett vállalkozások és az alkalmazott módszertan. A vagyoni helyzet elemzése során vertikális és horizontális mérlegelemzést végeztem. A pénzügyi helyzet elemzésénél a rövidtávú fizetőképességre koncentráltam. A jövedelmezőségi mutatóknál az eredménykimutatás adatait is felhasználtam, majd ezt követően forgási sebességi mutatókat számoltam. A három vállalkozásra vonatkozó adatokat összevetettem, majd levontam a következtetéseket.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, pénzügy, sportcentrum
Forrás