9637043020

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Németországban élõ szerzõ két "intermediális színmûve" töredékekbõl építkezik. Szándékolt helyesírási hibákkal, a magyar nyelvet szinte emlékként használva állítja össze egyedi kulturális monumentumát, mely tisztelgés és fricska a hagyománynak. Az antik kultúra változatos elemeit, biblikus és liturgikus emléknyomokat, filozófiai és mûvészeti tradíciókat idézi meg egy-egy pillanatra, hogy azután búcsút is vegyen tõlük. A Herceg alakjában fölismerhetõ Hamlet, a Csongor és Tünde lírai nyelvezetének emléknyomai, a mesemondás ironikus távlatai, a kommersz termékek színrevitele vagy a (neo)avantgárd hatáselemek a kultúra közvetítésében bekövetkezõ töréseket szemléltethetik, minek következtében a szöveg - mely a színre vitt darab esetleges (elképzelt) látványisága és a színmû aktuális olvasása között feszülõ köztes térben lebeg - nyomok felderítésére kényszerülõ befogadót feltételez. E nyomok azonban vagy a semmibe vezetnek, vagy a törmelékek kirakósjáték-stratégiájának követéséhez, ami voltaképpen maga is mûvészet.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények