9637475834

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Mit tud a Biblia az ember létének értelméről, a teremtés nagy titkáról? Ez a könyv a Szentírás eredeti szövegét vizsgálva bemutatja, hogy szinte minden szónak, minden betűnek, minden apró kis írásjelnek fontos szerepe, mondhatni önálló üzenete van. Gondoltuk volna-e például, hogy a "pusztába kiáltó szó" csupán egy téves fordítás, mondhatni egy bibliai leiterjakab eredménye? Hogy Michelangelo Mózes-szobrán azért láthatunk szarvakat, mert annak idején a héber szöveget félreértették? Kötetünk egy örökbecsű kulturális kincs rejtélyeit tárja fel, betekintést nyújtva a kabbala, a Talmud és a midrás tanításaiba, az istennevek és a héber betűk titkába, a Biblia világképébe.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények