9631625184

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az utóbbi években több biológiai feladatgyűjtemény is megjelent, többségük a középiskolások biológiatudását feleletválasztásos tesztekkel méri, némelyik esszéfeladatokat dolgoztat ki. A központi felvételi vizsgák anyagának jelentős része táblázatos, ábraelemző, rajzos és egyszerű számítási feladat, amelyek gyakorlására e kötettel bőséges lehetőség kínálkozik. Ez a kiadvány a biológia tudományának természetes kategóriái szerinti csoportosításban tartalmaz olyan, többnyire nyílt végű teszteket, amelyek segítik a középiskolások felvételire való felkészülését. Nem csupán feleletválasztásos tesztekkel méri a tudást, változatos feladataival lehetővé teszi a gondolkodást és a tananyag tényleges elsajátítását igénylő ellenőrzést is. A feladatgyűjtemény a táblázatos, ábraelemző és rajzos feladatokon kívül olyan esszé jellegű kérdéseket is ad, amelyek megoldásához a biológia több témakörében való jártasság mellett más rokon tudományok ismeretanyaga is szükséges. Ezzel komplexebb tudásra ösztönöz. Az értékeléshez pontozási javaslatot is kapnak a tanulók. A felvételire felkészítésben rendkívül gyakorlott szerző az elmúlt évek felvételi anyagaiból válogatta a feladatok egy részét, de a kérdések többsége új, még nem publikált, a gimnáziumi témazáró és fakultációs dolgozatok, valamint felvételire előkészítő tanfolyamok anyagához készült összeállítás. A felvételire felkészítésben rendkívül gyakorlott szerző az elmúlt évek felvételi anyagaiból válogatta a feladatok egy részét, de a kérdések többsége új, még nem publikált, a gimnáziumi témazáró és fakultációs dolgozatok, valamint felvételire előkészítő tanfolyamok anyagához készült összeállítás.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények