A király házasodik

Dátum
1909
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Városi Szinház. Debreczen, hétfőn, 1909. évi márczius hó 15 -én: Diszelőadás. Márcziusi dal. Írta: Szudy Elemér. Szavalja: Gazdy Aranka. Prolog. Szavalja: Báthory Mária.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények