9632101804

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"Ebben a könyvben 25 színésszel találkozik az Olvasó. Kiváló színészekkel, akik kivívták a szerző tiszteletét. Adódik a kérdés, hogy miért éppen ővelük, miért nem másokkal. Ennek több oka van. Az egyik nyilván személyes. Azokról írtam, akiket jelentős művésznek tartok, következésképp mondanivalóm van róluk. Választásaimban értelemszerűen szubjektív elemek is vegyülnek, hiszen nincs semmiféle hivatalos értékrend vagy mérce, amely eldöntené, kik a jó színészek. Bizonyos színészeket különösen nagyra tartok, másokat kevésbé. A magánértékrendnek vannak állandó és változó elemei. Egyes művészek iránt folyamatos érdeklődéssel viseltetem, mások váratlan meglepetést okoznak..."

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények