Marcsa az ezred leánya

Dátum
1876
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Vasárnap, 1876. deczember 24-kén adatik. Alföldy Károly, helybeli tánczmester ur egyik tanitványának magyar-magán tánczávali fellépte.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények