Az Antalis Hungary Kft. és az Europapier Budapest Kft. komplex elemzése és összehasonlítása a 2018-2020. évi éves beszámolók alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az Antalis Hungary Kft. és az Europapier Budapest Kft. komplex elemzését végeztem el. Vizsgálatom a 2018-tól 2020-ig terjedő időszakot foglalja magába. Mindkét vállalkozás főként a papíriparban folytat kereskedelmi tevékenységet. A komplex elemzés keretein belül elvégeztem a vállalkozások vagyoni helyzetének, pénzügyi helyzetének, jövedelmi helyzetének, továbbá hatékonyságának vizsgálatát. Az információs hátteret az elemzéshez a vállalkozások éves beszámolói biztosították. Elemzésem célja a társaságok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, valamint hatékonyságának a feltárása, s egymással történő összehasonlítása.

Leírás
Kulcsszavak
komplex elemzés, vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmezőségi helyzet, hatékonyság
Forrás